DialoogNet, een uniek Platform

DialoogNet is het digitale kennis en communicatieplatform voor de netwerken financiele redzaamheid. CPC heeft dit netwerk ontwikkeld op basis van Harmonics software. Met de coöperatie Sallandse Dialoog is hiermee de afgelopen drie maanden een succesvolle proef gedraaid. Lees verder »

Regionale netwerken ontwikkelen

Op 22 juni 2017 start Sociaal Werk Nederland bij Rabobank Salland een nieuwe fase van het programma Moedige Mensen; 15 regionale netwerken tegen schuldenproblemen en armoede. Met Rabobank Nederland wordt die dag ook de stap gezet te komen tot de landelijke dekking van deze netwerken. CPC is kennispartner in beide trajecten en coördineert onder meer de kwartiermakerstraining. Lees verder »

Kansen voor kinderen en jongeren

Dit voorjaar heeft CPC voor zowel het Ministerie van SZW als de gemeente Deventer bijeenkomsten geleid, gericht op kansen voor kinderen en jongeren, waarbij de deelnemers heel efficiënt betrokken werden met Primoforum. Lees verder »

Sociale Kruidenier innovatief

CPC heeft op 30 nov 2016 in Den Haag het project 'Sociale Kruidenier' opgeleverd voor STEK en Voedselbank Haaglanden. Met het concept van de Sociale Kruidenier wordt de ondersteuning van mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank vernieuwd en versterkt. In 2017 zal met een rijdende winkel de buurten in Stadsdeel Escamp bediend worden, waarna het de bedoeling is dat dit uitgebreid wordt tot heel Den Haag. De Sociale Kruidenier is innovatief om meerdere redenen........ Lees verder »

Coöperatie Sallandse Dialoog

De publiekprivate samenwerking voor meer financiële redzaamheid en minder schuldenproblemen 'Sallandse Dialoog' ontwikkelt zich meer en meer tot een regionaal innovatieplatform. Inmiddels zijn 20 partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en gemeenten aangesloten. De samenwerking heeft onlangs een duurzame vorm gekregen doordat besloten is deze Dialoog tot een coöperatie te maken. Op 18 januari vindt de volgende Dialoogsessie plaats. Lees verder »

Succesvolle start Primoforum

"Zet kennis om in wijsheid", dat is de slogan van Primoforum. Zojuist op de markt gebracht, door CPC mede ontwikkeld en met succes getest.in de Dialoogsessies; lees verder Lees verder »

Dialoogplatform van start

Het online Dialoogplatform is vandaag geopend. Hiermee is de Impact Dialoog financiële redzaamheid in Deventer en Olst-Wijhe van start gegaan. Voor het online platform wordt de nieuwe tool 'learning spaces' gebruikt. Op deze wijze kunnen de deelnemers aan de Dialoog zich aan elkaar presenteren. En wordt er een schatkamer met kennis en ervaring opgebouwd. Lees verder »

Partnerschap Financiele Redzaamheid

Met ingang van 2015 start CPC voor BuroMBO Deventer het proces van de Impact Dialoog Financiele Redzaamheid. Dit op verzoek van Rabobank Salland en het Budget Adviesbureau Deventer. Uitgenodigd worden ...... Lees verder »